3M

3M offers innovative solutions to the electronics industry and is a leading manufacturer of interconnect solutions for board-to-board, wire-to-board, backplane and input/output (I/O) applications. These include 3M™ Wiremount Insulation Displacement Contact (IDC) Connectors, Mini Delta Ribbon (MDR) I/O System, Mini-Clamp Discrete Wire System, MetPak™ High Speed Hard Metric (HSHM) and the new Ultra Hard Metric (UHM) Backplane Connectors. Using industry leading capabilities in CAD - such as NX™ and SLA modeling - 3M's experienced engineers turn ideas into real world solutions.

3M offers solutions for printed circuit board fabrication, board assembly and test, such as adhesives and tapes, embedded capacitor materials, Textool™ Test and Burn-in Sockets, carrier and cover tapes and trays, flexible circuits, and products for reducing electrostatic discharge. 3M also offers solutions for shielding from EMI/RFI, for thermal management and vibration damping, as well as for packaging and labeling.

Ապրանքների կատեգորիա 24

Չդասակարգված

Շղթայի պաշտպանություն

Անջատիչներ

Oldոդման, զոդման, վերամշակման արտադրանք

Միակցիչներ, միացումներ

Ստատիկ հսկողություն, ESD, մաքուր սենյակի արտադրանք

Արդյունաբերական ավտոմատացում և վերահսկում

Ստեղծող/DIY, կրթական

Top